OBEC KŘEČ                     


 

Změna č.2 územního plánu obce Křeč

Poklepáním na příslušnou ikonu si můžete stáhnout požadovaný dokument.

 

Veřejná vyhláška            

Změna č.2 územního plánu obce Křeč - textová část - pro zVP            

Koordinační výkres            

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací            

Hlavní výkres            

Schéma řešeného území            

  

Vyvěšeno dne: 6. 11. 2020