OBEC KŘEČ                     


 

Územní plán obce Křeč

Na této stránce lze nalézt všechny dokumenty týkající se územního plánu obce Křeč.

Poklepáním na příslušnou ikonu si můžete stáhnout požadovaný dokument.

 

Změna č.1 územního plánu obce Křeč

Vyvěšeno 28. 12. 2018

 

Změna č.1 územního plánu obce Křeč    

Změna č.1 územního plánu obce Křeč s vyznačením změn    

Veřejná vyhláška o návrhu změny č.1 územního plánu obce Křeč    

Výkresy týkající se územního plánu obce Křeč: 

Hlavní výkres    

Hlavní výkres - změny funkčního využití     

Koordinační výkres    

Výkres základního členění území    

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    

Vyvěšeno dne: 21. 5. 2018

 

Územní plán obce Křeč    

Veřejná vyhláška o vydání územního plánu obce Křeč opatřením obecné povahy č.1/2016    

Výkresy týkající se územního plánu obce Křeč: 

Hlavní výkres    

Koordinační výkres    

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    

Výkres širších vztahů    

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    

Výkres základního členění území    

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2016

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 1. 6. 2016  

Návrh územního plánu obce Křeč pro veřejné projednání    

Vyvěšeno dne: 1. 6. 2016

 

Návrh územního plánu obce Křeč       

 

Usnesení o schválení Zadání územního plánu obce Křeč ze dne 30. 8. 2013       

 

Projednání návrhu Zadání územního plánu Křeč ze dne 21. 6. 2013       

 

Návrh Zadání územního plánu Křeč z června 2013         

-