OBEC KŘEČ                     

 

 


 

Úvodní stránka - představení obce Křeč


Vítejte na internetové stránce obce Křeč.

Křeč se nalézá v západním cípu Pelhřimovského okresu. Skládá se ze souvisle zastavěného území obce a z místní části Na Zoubku.Podle záznamů kronik se její založení datuje do dvanáctého století. Obec získala jméno buď od slovanského výrazu pro pařez (krk) nebo od jména křek. V současné době má obec 240 obyvatel. Katastr obce představuje rozlohu cca 1040 ha, z toho 540 ha orné půdy. Ve správním území obce se nachází 109 domů, z toho 73 trvale obydlené.

Mezi významné křečské organizace patří Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek. Obec má vlastní poštu.

Z kulturních památek zde můžeme najít Kostel, faru, troje Boží muka a památník táborské bitvy.

 


 

 

 

AKTUALITY

21.8. - byla do složky "Zák.106/1999 Sb." vložena odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

14.8. - bylo do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 3. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

14.8. - bylo do složky "Úřední deska - Rozpočet" vloženo rozpočtové opatření č. 6. 2019

12.8. - byla do složky "Úřední deska - Vyhlášky obce Křeč" vložena veřejná vyhláška

1.8. - bylo do složky "Úřední deska - Ostatní " vloženo oznámení týkající se zvýšeného výskytu dusičnanů v obecní pitné vodě

10.7. - bylo do složky "Úřední deska - Rozpočet" vloženo rozpočtové opatření č. 5. 2019

4.7. - bylo do složky "Zastupitelstvo - Oznámení o konání veřejných schůzí zastupitelstva obce Křeč" vloženo oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce

21.6. - byl do složky "DSO Nová Lípa" vložen schválený závěrečný účet DSO Nová Lípa za rok 2018

21.6. - byl do složky "DSO Nová Lípa" vložen zápis se shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa

10.6. - bylo do složky "Úřední deska - Rozpočet" vloženo rozpočtové opatření č. 4. 2019