OBEC KŘEČ                     

 

 


 

Úvodní stránka - představení obce Křeč


Vítejte na internetové stránce obce Křeč.

Křeč se nalézá v západním cípu Pelhřimovského okresu. Skládá se ze souvisle zastavěného území obce a z místní části Na Zoubku.Podle záznamů kronik se její založení datuje do dvanáctého století. Obec získala jméno buď od slovanského výrazu pro pařez (krk) nebo od jména křek. V současné době má obec 240 obyvatel. Katastr obce představuje rozlohu cca 1040 ha, z toho 540 ha orné půdy. Ve správním území obce se nachází 109 domů, z toho 73 trvale obydlené.

Mezi významné křečské organizace patří Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek. Obec má vlastní poštu.

Z kulturních památek zde můžeme najít Kostel, faru, troje Boží muka a památník táborské bitvy.

 


 

Informace o změně úředních hodin České pošty.       

Vyvěšeno dne: 19. 3. 2020

 

Informace o změně jízdních řádů JHMD.          

Vyvěšeno dne: 25. 3. 2020

 

 

 

AKTUALITYVe složce "Úřední deska" byla vytvořena stránka informující o vývoji Koronaviru COVID-1917.9. - byly do složky "Úřední deska - COVID-19" vloženy nové informace týkající se Koronaviru COVID-19

17.9. - byl do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen informační leták týkající se voleb v období karantény

15.9. - bylo do složky "Úřední deska - Ostatní " vloženo oznámení o době a místě konání voleb

11.9. - bylo do složky "Úřední deska - Rozpočet" vloženo rozpočtové opatření č. 7 2020

1.9. - byl do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen dokument s datem prvního zasedání okrskové volební komise

1.9. - byly do složky "Úřední deska - COVID-19" vloženy nové informace týkající se Koronaviru COVID-19

25.8. - byly do složky "Úřední deska - COVID-19" vloženy nové informace týkající se Koronaviru COVID-19

14.8. - byl do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen dokument týkající se voleb do Senátu Parlamentu ČR 2020 - oznámení o době a místě konání voleb

14.8. - byl do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen dokument týkající se voleb do zastupitelstev krajů 2020 - oznámení o době a místě konání voleb