OBEC KŘEČ                     

 

 


 

Úvodní stránka - představení obce Křeč


Vítejte na internetové stránce obce Křeč.

Křeč se nalézá v západním cípu Pelhřimovského okresu. Skládá se ze souvisle zastavěného území obce a z místní části Na Zoubku.Podle záznamů kronik se její založení datuje do dvanáctého století. Obec získala jméno buď od slovanského výrazu pro pařez (krk) nebo od jména křek. V současné době má obec 240 obyvatel. Katastr obce představuje rozlohu cca 1040 ha, z toho 540 ha orné půdy. Ve správním území obce se nachází 109 domů, z toho 73 trvale obydlené.

Mezi významné křečské organizace patří Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek. Obec má vlastní poštu.

Z kulturních památek zde můžeme najít Kostel, faru, troje Boží muka a památník táborské bitvy.

 


 

Informace o změně úředních hodin České pošty.       

Vyvěšeno dne: 19. 3. 2020

 

Informace o změně jízdních řádů JHMD.          

Vyvěšeno dne: 25. 3. 2020

 

 

 

AKTUALITYVe složce "Úřední deska" byla vytvořena stránka informující o vývoji Koronaviru COVID-1928.7. - byla do složky "Úřední deska - Ostatní " vložena veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

28.7. - bylo do složky "Úřední deska - Koronavirus COVID-19" vloženo nařízení mimořádného opatření KHS Kraje Vysočina

14.7. - bylo do složky "Zastupitelstvo - Oznámení o konání veřejných schůzí zastupitelstva obce Křeč" vloženo oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce

14.7. - byly do složky "DSO Sompo" vloženy nové dokumenty

10.7. - byla do složky "Úřední deska - Ostatní " vložena výzva a tabulka nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

10.7. - bylo do složky "Úřední deska - Rozpočet" vloženo rozpočtové opatření č. 5 2020

7.7. - byl do složky "Úřední deska - Závěrečný účet" vložen schválený závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2019

7.7. - bylo do složky "Úřední deska - Rozpočet" vloženo oznámení o rozpočtových pravidlech v roce 2020

2.7. - bylo do složky "Úřední deska - Ostatní " vloženo nařízení č.6/2020 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Pelhřimov LHO III