OBEC KŘEČ                     


 

Vyhlášky obce Křeč

Na této stránce jsou zveřejněny vyhlášky obce Křeč.

 

Poklepáním na příslušnou ikonu si můžete stáhnout požadovaný dokument.

 

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území    

Vyvěšeno dne: 12. 8. 2019

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2019

 

Evidence právních předpisů obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2019

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů    

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2019

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů    

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2019

 

Obecně závazná vyhláška č.3/2019 - požární řád obce    

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2019

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2019, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného    

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2019

 

Obecně závazná vyhláška č.5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů    

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2019

 

Řád veřejného pohřebiště obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2018

 

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje kraje Vysočina formou opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 23. 9. 2016

 

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2016

 

Veřejná vyhláška týkající se zahájení "Aktulizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina"    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Veřejná vyhláška týkající se rozvoje KÚ kraje Vysočina    

Vyvěšeno dne: 8. 4. 2016

 

OZV obce Křeč č.2/2015    

 

OZV obce Křeč č.1/2015    

 

OZV obce Křeč o místním poplatku ze psů    

 

OZV obce Křeč o odpadech    

 

OZV obce Křeč č.2    

 
-