OBEC KŘEČ                     


 

Úřední deska obce Křeč

Na této stránce jsou zveřejněny ostatní dokumenty vyvěšené na úřední desce obce Křeč.

 

Poklepáním na příslušnou ikonu si můžete stáhnout požadovaný dokument.

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2020       

Vyvěšeno dne: 19. 11. 2020

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina       

Vyvěšeno dne: 23. 10. 2020

 

Výzva a tabulka nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků       

Vyvěšeno dne: 22. 10. 2020

 

Informační leták týkající se voleb v období karantény       

Vyvěšeno dne: 17. 9. 2020

 

Oznámení o době a místě konání voleb       

Vyvěšeno dne: 15. 9. 2020

 

Datum prvního zasedání okrskové volební komise       

Vyvěšeno dne: 1. 9. 2020

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020 - oznámení o době a místě konání voleb         

Volby do zastupitelstev krajů 2020 - oznámení o době a místě konání voleb       

Vyvěšeno dne: 14. 8. 2020

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy       

Vyvěšeno dne: 28. 7. 2020

 

Výzva a tabulka nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků       

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2020

 

Nařízení č.6/2020 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu Pelhřimov LHO III       

Vyvěšeno dne: 2. 7. 2020

 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy       

Vyvěšeno dne: 28. 5. 2020

 

Oznámení o konci déle trvajícího nadměrného sucha       

Vyvěšeno dne: 5. 5. 2020

 

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019       

Vyvěšeno dne: 28. 4. 2020

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje nemovitých věcí       

Vyvěšeno dne: 24. 4. 2020

 

Informace k zápisu do MŠ Chýnov 2020-2021    

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2020    

Vyvěšeno dne: 22. 4. 2020

 

Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu "Aktualizace č.4"    

Vyvěšeno dne: 17. 4. 2020

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 9. 4. 2020

 

Oznámení Hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha          

Vyvěšeno dne: 7. 4. 2020

 

Opatření k zápisům pro MŠ pro školní rok 2020/2021        

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2020

 

Veřejná vyhláška - oznámení opakovaného veřejného projednání       

Vyvěšeno dne: 2. 4. 2020

 

Oznámení o zrušení akce "Čistá Vysočina"    

Vyvěšeno dne: 18. 3. 2020

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje nemovitých věcí       

Vyvěšeno dne: 13. 3. 2020

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy týkající se bobra evropského    

Vyvěšeno dne: 14. 2. 2020

 

Jak se cestuje ve VDV    

Vyvěšeno dne: 14. 2. 2020

 

Výzva obce Křeč týkající se uspokojování podpory bydlení    

Vyvěšeno dne: 5. 2. 2020

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 11. 12. 2019

 

Železniční jízdní řád 2019/2020    

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2019

 

Oznámení doručované veřejnou vyhláškou - opakované veřejné projednání návrhu změny územního plánu obce Obrataň    

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2019

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje pozemků       

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2019

 

Upozornění vlastníků nemovistosti na potřebu ořezu    

Vyvěšeno dne: 15. 10. 2019

 

Zásady pro provádění odstraňování a ořezu dřevin    

Vyvěšeno dne: 15. 10. 2019

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 30. 8. 2019

 

Oznámení týkající se zvýšeného výskytu dusičnanů v obecní pitné vodě    

Vyvěšeno dne: 29. 8. 2019

 

Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 3. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina    

Vyvěšeno dne: 14. 8. 2019

 

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území    

Vyvěšeno dne: 12. 8. 2019

 

Oznámení týkající se zvýšeného výskytu dusičnanů v obecní pitné vodě    

Vyvěšeno dne: 1. 8. 2019

 

Nabídka pracovní příležtosti ve firmě SOMPO - řidič na svoz komunálních odpadů       

Vyvěšeno dne: 7. 6. 2019

 

Výsledky hlasování do Evropského parlamentu 2019 v okrsku 000145       

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2019

 

Upozornĕní týkající se zaplacení hřbitovních poplatků    

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2019

 

Oznámení týkající se výše hřbitovních poplatků    

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2019

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje části pozemků       

Vyvěšeno dne: 10. 5. 2019

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč - duben 2019       

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019

 

Volby do Evropského parlamentu 2019 - oznámení o době a místě konání voleb       

Vyvěšeno dne: 9. 5. 2019

 

Porovnání cen vodného a stočného v roce 2018       

Vyvěšeno dne: 29. 4. 2019

 

Veřejná vyhláška týkající se daně z nemovitých věcí na rok 2019       

Vyvěšeno dne: 25. 4. 2019

 

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2019       

Vyvěšeno dne: 25. 4. 2019

 

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí na rok 2019       

Vyvěšeno dne: 25. 4. 2019

 

Volby do Evropského parlamentu 2019 - informace o počtu a sídle volebních okrsků       

Vyvěšeno dne: 9. 4. 2019

 

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 4. 4. 2019

 

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků       

Vyvěšeno dne: 21. 3. 2019

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků       

Vyvěšeno dne: 21. 3. 2019

 

Evidence právních předpisů obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2019

 

Volby do zastupitelstva obce Křeč 2018 - informace o počtu a sídle volebního okrsku    

Vyvěšeno dne: 22. 8. 2018

 

Oznámení o podávání kandidátních listin    

Vyvěšeno dne: 18. 7. 2018

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území    

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2018

 

Informace pro občany    

Vyvěšeno dne: 20. 6. 2018

 

Dokument týkající se MAS "Via Rustica"    

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2018

 

Usnesení týkající se vedení 400kV Kočín-Mírovka    

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2018

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč          

Vyvěšeno dne: 2. 5. 2018

 

Porovnání cen vodného a stočného v roce 2017       

Vyvěšeno dne: 26. 4. 2018

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků          

Vyvěšeno dne: 14. 3. 2018

 

Dokumenty týkající se přiznání daně z příjmu             

Vyvěšeno dne: 16. 2. 2018

 

Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018

 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR v obci Křeč - 2. kolo    

Vyvěšeno dne: 18. 1. 2018

 

Oznámení, zveřejnění o době a místě konání voleb prezidenta ČR v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2017

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby prezidenta České republiky    

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2017

 

Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2017

 

Informace týkající se volby prezidenta České republiky    

Vyvěšeno dne: 13. 11. 2017

 

Informace týkající se nového vedení 400kV Kočín-Mírovka                

Vyvěšeno dne: 11. 10. 2017

 

Volby 2017 - informace o datu konání voleb    

Vyvěšeno dne: 5. 10. 2017

 

Kupní smlouva na nové hasičské auto    

Vyvěšeno dne: 3. 10. 2017

 

Návrh opatření obecné povahy - MZ    

Vyvěšeno dne: 14. 9. 2017

 

Volby 2017 - jmenování zapisovatele okrskové volební komise Křeč    

Vyvěšeno dne: 8. 9. 2017

 

Volby 2017 - informace o počtu a sídle volebního okrsku    

Vyvěšeno dne: 3. 9. 2017

 

Volby 2017    

Vyvěšeno dne: 21. 8. 2017

 

Oznámení o zamýšleném převodu    

Vyvěšeno dne: 16. 6. 2017

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Radenín    

Vyvěšeno dne: 7. 6. 2017

 

Porovnání cen vodného a stočného za rok 2016    

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2017

 

Veřejná vyhláška FÚ týkající se daně z nemovitosti na rok 2017    

Vyvěšeno dne: 28. 4. 2017

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 28. 4. 2017

 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu    

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2017

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků    

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2017

 

Tisková zpráva FÚ - Přiznání k dani z příjmů za rok 2016    

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2017

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 8. 2. 2017

 

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné opatření    

Vyvěšeno dne: 13. 1. 2017

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu    

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2017

 

Tisková zpráva FÚ    

Vyvěšeno dne: 6. 1. 2017

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí    

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2016

 

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje kraje Vysočina formou opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 23. 9. 2016

 

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů    

Vyvěšeno dne: 22. 9. 2016

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje pozemku    

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2016

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje pozemku    

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 24. 8. 2016

 

Záměr obce Křeč - prodej pozemku    

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2016

 

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2016

 

Veřejná vyhláška týkající se zahájení "Aktulizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina"    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Informace týkající se cestovních dokladů pro děti    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Veřejná vyhláška týkající se zahájení "Aktulizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina"    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Veřejná vyhláška týkající se rozvoje KÚ kraje Vysočina    

Vyvěšeno dne: 8. 4. 2016

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Obrataň    

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč zaměřené na výskyt radonu    

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 27. 1. 2016          

 

OZV obce Křeč č.2/2015    

 

OZV obce Křeč č.1/2015    

 

OZV obce Křeč o místním poplatku ze psů    

 

OZV obce Křeč o odpadech    

 

OZV obce Křeč č.2    

 

Rozhodnutí MÚ Pelhřimov o výkonu lesního hospodáře    

 

Vyhláška MZe    

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí      

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 14. 10. 2015          

 

Dne 30. 9. 2015 ukončuje svou ordinační činnost MUDr. Křivohlavová. Zde můžete najít seznam praktických lékařů, kam je možné se přeregistrovat. V případě, že se městu Černovice podaří lékaře zajistit, budeme Vás včas informovat.      

 

Vyhláška MZe    

 

Výsledky voleb do senátu         

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce        

 

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání       

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 26. 1. 2013          

 

Záměr obce       

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 25. 1. 2012          

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč              

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Křeč       

 

OZNÁMENÍ - týkající se hřbitovních poplatků         

 

DŮLEŽITÉ - Stavba větrné elektrárny                                       

 

-