OBEC KŘEČ                     


 

Úřední deska obce Křeč

Na této stránce jsou zveřejněny ostatní dokumenty vyvěšené na úřední desce obce Křeč.

 

Poklepáním na příslušnou ikonu si můžete stáhnout požadovaný dokument.

 

Oznámení o podávání kandidátních listin    

Vyvěšeno dne: 18. 7. 2018

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území    

Vyvěšeno dne: 29. 6. 2018

 

Informace pro občany    

Vyvěšeno dne: 20. 6. 2018

 

Oznámení týkající se hřbitovních poplatků    

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2018

 

Dokument týkající se MAS "Via Rustica"    

Vyvěšeno dne: 4. 6. 2018

 

Usnesení týkající se vedení 400kV Kočín-Mírovka    

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2018

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč          

Vyvěšeno dne: 2. 5. 2018

 

Porovnání cen vodného a stočného v roce 2017       

Vyvěšeno dne: 26. 4. 2018

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků          

Vyvěšeno dne: 14. 3. 2018

 

Dokumenty týkající se přiznání daně z příjmu             

Vyvěšeno dne: 16. 2. 2018

 

Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2018

 

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR v obci Křeč - 2. kolo    

Vyvěšeno dne: 18. 1. 2018

 

Oznámení, zveřejnění o době a místě konání voleb prezidenta ČR v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2017

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby prezidenta České republiky    

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2017

 

Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2017

 

Informace týkající se volby prezidenta České republiky    

Vyvěšeno dne: 13. 11. 2017

 

Informace týkající se nového vedení 400kV Kočín-Mírovka                

Vyvěšeno dne: 11. 10. 2017

 

Volby 2017 - informace o datu konání voleb    

Vyvěšeno dne: 5. 10. 2017

 

Kupní smlouva na nové hasičské auto    

Vyvěšeno dne: 3. 10. 2017

 

Návrh opatření obecné povahy - MZ    

Vyvěšeno dne: 14. 9. 2017

 

Volby 2017 - jmenování zapisovatele okrskové volební komise Křeč    

Vyvěšeno dne: 8. 9. 2017

 

Volby 2017 - informace o počtu a sídle volebního okrsku    

Vyvěšeno dne: 3. 9. 2017

 

Volby 2017    

Vyvěšeno dne: 21. 8. 2017

 

Oznámení o zamýšleném převodu    

Vyvěšeno dne: 16. 6. 2017

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Radenín    

Vyvěšeno dne: 7. 6. 2017

 

Porovnání cen vodného a stočného za rok 2016    

Vyvěšeno dne: 3. 5. 2017

 

Veřejná vyhláška FÚ týkající se daně z nemovitosti na rok 2017    

Vyvěšeno dne: 28. 4. 2017

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 28. 4. 2017

 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu    

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2017

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků    

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2017

 

Tisková zpráva FÚ - Přiznání k dani z příjmů za rok 2016    

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2017

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 8. 2. 2017

 

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné opatření    

Vyvěšeno dne: 13. 1. 2017

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu    

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2017

 

Tisková zpráva FÚ    

Vyvěšeno dne: 6. 1. 2017

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí    

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2016

 

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů    

Vyvěšeno dne: 22. 9. 2016

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje pozemku    

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2016

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje pozemku    

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 24. 8. 2016

 

Záměr obce Křeč - prodej pozemku    

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2016

 

Informace týkající se cestovních dokladů pro děti    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Veřejná vyhláška týkající se zahájení "Aktulizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina"    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Obrataň    

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč zaměřené na výskyt radonu    

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2016

 

Evidence právních předpisů obce Křeč       

Vyvěšeno dne: 25. 2. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 27. 1. 2016          

 

Rozhodnutí MÚ Pelhřimov o výkonu lesního hospodáře    

 

Vyhláška MZe    

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí      

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 14. 10. 2015          

 

Dne 30. 9. 2015 ukončuje svou ordinační činnost MUDr. Křivohlavová. Zde můžete najít seznam praktických lékařů, kam je možné se přeregistrovat. V případě, že se městu Černovice podaří lékaře zajistit, budeme Vás včas informovat.      

 

Vyhláška MZe    

 

Výsledky voleb do senátu         

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce        

 

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání       

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 26. 1. 2013          

 

Záměr obce       

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 25. 1. 2012          

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč              

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Křeč       

 

OZNÁMENÍ - týkající se hřbitovních poplatků         

 

DŮLEŽITÉ - Stavba větrné elektrárny                                       

 

-