OBEC KŘEČ                     


 

Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska dle §26 zákona 500/2004 Sb. byla zřízena kvůli možnosti povinného zveřejnění informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Poklepáním na příslušnou ikonu si můžete stáhnout požadovaný dokument.

 

Poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pl. zn.) - Martin Ambros    

Vyvěšeno dne: 30. 3. 2017

 

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu    

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2017

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků    

Vyvěšeno dne: 24. 3. 2017

 

Schválený střednědobý rozpočtový výhled    

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2017

 

Schválený rozpočet obce na rok 2017       

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2017

 

Oznámení o konání mimořádné veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 9. 3. 2017

 

Poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v pl. zn.) - Instav Media s.r.o.    

Vyvěšeno dne: 3. 3. 2017

 

Výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016    

Vyvěšeno dne: 27. 2. 2017

 

Tisková zpráva FÚ - Přiznání k dani z příjmů za rok 2016    

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2017

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 14. 2. 2017

 

Rozpočet obce na rok 2017    

Vyvěšeno dne: 7. 2. 2017

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 8. 2. 2017

 

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné opatření    

Vyvěšeno dne: 13. 1. 2017

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu    

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2017

 

Tisková zpráva FÚ    

Vyvěšeno dne: 6. 1. 2017

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 27. 12. 2016

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2016

 

Územní plán obce Křeč    

Veřejná vyhláška o vydání územního plánu obce Křeč opatřením obecné povahy č.1/2016    

Výkresy týkající se územního plánu obce Křeč: 

Hlavní výkres    

Koordinační výkres    

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    

Výkres širších vztahů    

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací    

Výkres základního členění území    

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2016

 

Oznámení o konání řádného shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa a návrh rozpočtu na rok 2017    

Vyvěšeno dne: 18. 11. 2016

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 11. 11. 2016

 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí    

Vyvěšeno dne: 10. 11. 2016

 

Zápis z řádného shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa    

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 8. 11. 2016

 

Oznámení o konání řádného shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa    

Vyvěšeno dne: 18. 10. 2016

 

Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje kraje Vysočina formou opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 23. 9. 2016

 

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů    

Vyvěšeno dne: 22. 9. 2016

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 15. 9. 2016

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje pozemku    

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2016

 

Záměr obce Křeč týkající se prodeje pozemku    

Vyvěšeno dne: 6. 9. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 24. 8. 2016

 

Oznámení o konání řádného shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa    

Vyvěšeno dne: 2. 8. 2016

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2016

 

Záměr obce Křeč - prodej pozemku    

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2016

 

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy    

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2016

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 1. 6. 2016  

Návrh územního plánu obce Křeč pro veřejné projednání    

Vyvěšeno dne: 1. 6. 2016

 

Informace týkající se cestovních dokladů pro děti    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Veřejná vyhláška týkající se zahájení "Aktulizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina"    

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2016

 

Veřejná vyhláška týkající se rozvoje KÚ kraje Vysočina    

Vyvěšeno dne: 8. 4. 2016

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu obce Obrataň    

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2016

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2016

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč zaměřené na výskyt radonu    

Vyvěšeno dne: 6. 4. 2016

 

Informace společnosti Istav Media, s.r.o.    

Vyvěšeno dne: 25. 2. 2016

 

Evidence právních předpisů obce Křeč       

Vyvěšeno dne: 25. 2. 2016

 

Výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015    

Vyvěšeno dne: 25. 2. 2016

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

Vyvěšeno dne: 17. 2. 2016

 

Oznámení o konání řádného shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa                

Návrh rozpočtu DSO Nová Lípa na rok 2016    

Závěrečný účet DSO Nová Lípa na rok 2015       

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 27. 1. 2016          

 

OZV obce Křeč č.2/2015    

 

OZV obce Křeč č.1/2015    

 

OZV obce Křeč o místním poplatku ze psů    

 

OZV obce Křeč o odpadech    

 

Rozpočet obce na rok 2016       

 

Závěrečný účet za rok 2015    

 

Rozhodnutí MÚ Pelhřimov o výkonu lesního hospodáře    

 

Vyhláška MZe    

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

 

Oznámení o konání řádného shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa    

Návrh rozpočtu DSO Nová Lípa na rok 2015    

 

Oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce Křeč    

 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí      

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 14. 10. 2015          

 

Dne 30. 9. 2015 ukončuje svou ordinační činnost MUDr. Křivohlavová. Zde můžete najít seznam praktických lékařů, kam je možné se přeregistrovat. V případě, že se městu Černovice podaří lékaře zajistit, budeme Vás včas informovat.      

 

Informace (dle zák. č. 106/1999 Sb., o svoboném přístupu k informacím, v pl.zn.)      

 

Výroční zpráva o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svoboném přístupu k informacím za rok 2014      

 

Závěrečný účet za rok 2014       

 

Vyhláška MZe    

 

Rozpočet obce na rok 2015      

 

Návrh územního plánu obce Křeč       

 

Výsledky voleb do senátu         

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce        

 

Obecně závazná vyhláška č.2        

 

Závěrečný účet za rok 2013       

 

Rozpočet obce na rok 2014      

 

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání       

 

Usnesení o schválení Zadání územního plánu obce Křeč ze dne 30. 8. 2013       

 

Projednání návrhu Zadání územního plánu Křeč ze dne 21. 6. 2013       

 

Návrh Zadání územního plánu Křeč z června 2013       

 

Závěrečný účet za rok 2012       

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 26. 1. 2013          

 

Rozpočet na rok 2013       

 

Záměr obce       

 

Závěrečný účet za rok 2011       

 

Výsledky inventarizace za rok 2011      

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč ze dne 25. 1. 2012          

 

Rozpočet obce na rok 2012        

 

Závěrečný účet za rok 2010              

 

Výsledky rozborů pitné vody v obci Křeč              

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2011        

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Křeč       

 

OZNÁMENÍ - týkající se hřbitovních poplatků         

 

DŮLEŽITÉ - Stavba větrné elektrárny                                       

 

-