OBEC KŘEČ                     


 

Statistické informace

 

Pro srovnání: v roce 1885 měla Křeč 703 obyvatel, v roce 1900 zde žilo 600 obyvatel, v roce 1921 měla obec 612 obyvatel, v roce 1952 v Křeči žilo 401 obyvatel.


 

Základní statistická data   
První písemná zpráva 1358 Počet obyvatel 221
Nadmořská výška 645 m n.m. Podíl mužů 50,2 %
Podnikatelské subjekty 40 Průměrný věk 44,8
Statistické informace týkající se pozemků a obyvatelstva


Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Druhy pozemků Celková výměra (ha) 1 040,35  1 040,35  1 040,35  1 040,35  1 040,35  1 040,35  1 040,35  1 040,35  1 040,35  1 040,37  1 040,37 
Orná půda (ha)  520,62  520,62  520,62  520,62  520,62  520,62  520,62  520,62  520,62  520,62  520,62
Zahrady (ha)  11,47  11,45  11,45  11,45  11,44  11,44  11,44  11,44  11,44  11,44  11,44
Sady (ha)  0,31  0,31  0,31  0,31  0,31  0,31  0,31  0,31  0,31  0,31  0,31
Louky (ha)  145,58  145,58  145,58  145,57  145,57  145,57  146,00  -  -  -  -
Zemědělská půda (ha)  677,99  677,96  677,96  677,94  677,94  677,94  677,94  677,98  677,54  677,54  677,53
Lesní půda (ha)  315,39  315,39  315,39  315,39  315,39  315,39  315,39  315,39  315,83  315,86  315,86
Vodní plochy (ha)  2,74  2,74  2,60  2,60  2,60  2,60  2,58  2,58  2,58  2,58  2,58
Zastavěné plochy (ha)  10,03  10,06  10,07  10,09  10,10  10,10  10,10  10,10  10,12  10,12  10,14
Ostatní plochy (ha)  34,20  34,20  34,32  34,32  34,32  34,32  34,34  34,30  34,27  34,27  34,27
Kultura
Kulturní zařízení ostatní  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
Sakrální stavba  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
Hřbitov  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
Obyvatelstvo
Počet bydlících obyvatel  249  248  243  237  230  218  229  230  231  228  221
muži  123  124  121  118  118  115  121  122  120  118  111
ženy  126  124  122  119  112  103  108  108  111  110  110
Průměrný věk obyvatel celkem  40,8  41,5  41,5  41,9  41,9  43,0  42,9  43,3  43,7  44,8  -
muži  37,8  38,7  38,7  39,0  39,4  40,5  40,2  41,0  41,8  43,1  -
ženy  43,7  44,2  44,2  44,8  44,5  45,7  45,8  45,8  45,8  46,6  -
Počet dokončených bytů  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1
Statistické informace týkající se počtu domů a obyvatel


Sčítání v roce 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
Počet domů  65  67  71  77  81  85  86  96  94  85  81  92  99
Počet obyvatel  735  687  703  610  568  612  525  390  367  327  313  249  249
Statistické informace týkající se zaměstnanosti


Rok 2008 2009 2010
Počet uchazečů o zaměstnání  9  7  3
Z toho podle délky nezaměstnanosti Do 3 měsíců  4  4  4
3 - 6 měsíců  1  1  1
6 - 9 měsíců  4  2  -
9 - 12 měsíců  1  2  2
Více než 12 měsíců  1  2  2
Míra nezaměstannosti (%)  5,2  6,7  5,2

Zdroj: http://vdb.czso.cz/

 


Další čísla

 

Plynofikace obce byla provedena v roce 2001.

Veřejný vodovod byl v obci zaveden v roce 1979.

Kanalizace je v obci od roku 1947.

Obec Křeč leží v nadmořské výšce 645 m.n.m.