OBEC KŘEČ                     


 

Krajina

Charakteristika okolí

Obec Křeč leží při západní hranici okresu Pelhřimov, asi 3,5 km severozápadně od města Černovice, v nadmořské výšce 645 m. Z geomorfologického hlediska území patří ke Svidnické vrchovině (její nejvyšší vrch Svidník leží severovýchodně od Křeče a dosahuje 739 m n. m.). Ta je okrskem podcelku Pacovská pahorkatina, celku Křemešnická vrchovina a náleží do oblasti Českomoravská vrchovina.

Území obce se rozkládá na odlesněné, pro západní okraj Českomoravské vysočiny netypické náhorní planině. Jihovýchodní hranici katastrálního území Křeče tvoří potok Javornička, do níž se vlévá Křečský potok vytékající z návesního rybníka ve Křeči. Severní část území je odvodňována přítoky potoka Bělá.


Dopravní dostupnost

Obcí Křeč prochází silnice č. II/409 vedoucí z Plané nad Lužnicí přes Chýnov do Černovic a pokračující přes Kamenici nad Lipou a Studenou až do Slavonic. Po této silnici je zajišťována pravidelná linková autobusová doprava mezi Černovicemi, Chýnovem a Táborem. Na území obce slouží dvě autobusové zastávky - Křeč a Zemědělské družstvo.

Asi 1,5 km východně od centra obce leží železniční zastávka Jindřichohradeckých místních drah Křeč. Úzkokolejná trať uvedená do provozu v roce 1906 vede ze stanice Obrataň směrem na jih, přes Černovice a Kamenici nad Lipou do Jindřichova Hradce a odtud až do Nové Bystřice.
Křečí také prochází cyklistická trasa č. 6 vedoucí z Černovic k Chýnovským jeskyním a přes Bezděčín a Sudkův Důl zpět do Černovic.


Předpoklady pro cestovní ruch

Území obce leží v klidném, lidskou činností málo narušeném prostředí. Okolní rozmanitá krajina s příznivým klimatem, lesy a mnoha přírodními a kulturními zajímavostmi vytváří podmínky vhodné pro rodinnou venkovskou turistiku.

Ze Křeče jsou poměrně snadno dostupné známé turistické cíle jak okresu Pelhřimov (např. hrad Kámen), tak okresu Tábor (např. Chýnovské jeskyně, hrad Choustník, Kozí Hrádek).

V nejbližším okolí obce patří k zajímavým místům např. osada Svatá Anna s kostelem a pramenem "zázračné vody", malebné Josafatské údolí, kudy prý procházel Mistr Jan Hus cestou z Kozího Hrádku do Štítného a kde býval hrad Hrádek, 739 m vysoký vrch Svidník, dvoupatrová gotická vodní tvrz z 15. století v nedalekém Sudkově Dole, přírodní památka U Bezděčína, v bývalém mlýně v osadě Dvořiště se nachází muzeum izolátorů, v cca 3,5 km vzdálených Černovicích pak za prohlídku stojí např. kostel Povýšení sv. Kříže, Židovský hřbitov apod.

Přímo ve Křeči je historicky cenným objektem kostel sv. Jakuba Většího s freskami ze 14. století, u cesty z Křeče do Černovic stojí kamenný památník připomínající poslední táborskou bitvu roku 1435.

Nedalekými Černovicemi také procházejí dvě značené turistické stezky - červená od Pacova směrem na Kamenici nad Lipou, zelená od Nové Cerekve přes Svatou Annu na Choustník. Cyklisté odtud mohou vyrazit po třech trasách: "Vyhlídkové z Černovic do Pelhřimova" (cyklotrasa č. 4), "Romantické z Černovic" (cyklotrasa č. 5, vede na Červenou Lhotu) a "Z Černovic k Chýnovským jeskyním" (cyklotrasa č. 6, prochází Křečí). Na stezky č. 4 a 5 se napojuje stezka č. 7 "Nekonečnými lesy kolem Kamenice".