OBEC KŘEČ                     


 

 

Formuláře ke stažení

 

Druh žádosti

 

Žádost o výpis z katastru nemovitostí
Žádost o výpis z obchodního rejstříku
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku
Plná moc pro zmocněnce k převzetí výpisu z rejstříku trestů