OBEC KŘEČ                     


 

 

Ceník

 

Druh výpisu Výše správního poplatku
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť započatou stránku
Výpis z obchodního rejstříku 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť započatou stránku
Výpis ze živnostenského rejstříku 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou a další, byť započatou stránku
Výpis z rejstříku trestů 50,- Kč za celý výpis
Podání žádosti o vydání živnostenského listu 1.000,- Kč správní poplatek živnostenskému úřadu a 50,- Kč za podání žádosti
Výpis z bodového hodnocení osoby (řidiče) 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další započatou stránku
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další započatou stránku
Modul autovraků v Informačním systému odpadového hospodářství
  1. registrace a vydání přístupových údajů do informačního systému
  2. změny v přiřazení provozoven u uživatelských účtů
  3. vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu
100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za druhou a každou další započatou stránku

 

Správní poplatek se nevybírá v kolkových známkách, ale pouze v hotovosti !!! Výpisy se vydávají na počkání.
 
Občané si mohou žádosti o výpis vyplnit doma, nebo si tyto žádosti mohou vyplnit na OÚ Křeč. Žádost o výpis z Rejstříku trestů pouze občané podepisují na OÚ, neboť se generuje ze systému Czech POINT automaticky.
 
Výpisy se vydávají pouze v úředních hodinách