WebZdarma.cz

           OBEC KŘEČ                     

 

 


 

Úvodní stránka - představení obce Křeč


Vítejte na internetové stránce obce Křeč.

Křeč se nalézá v západním cípu Pelhřimovského okresu. Skládá se ze souvisle zastavěného území obce a z místní části Na Zoubku.Podle záznamů kronik se její založení datuje do dvanáctého století. Obec získala jméno buď od slovanského výrazu pro pařez (krk) nebo od jména křek. V současné době má obec 240 obyvatel. Katastr obce představuje rozlohu cca 1040 ha, z toho 540 ha orné půdy. Ve správním území obce se nachází 109 domů, z toho 73 trvale obydlené.

Mezi významné křečské organizace patří Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek. Obec má vlastní poštu.

Z kulturních památek zde můžeme najít Kostel, faru, troje Boží muka a památník táborské bitvy.

 


Jste [CNW:Counter] návštěvníkem našich stránek.

 

 

 

 

AKTUALITY

11.10. - byl do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen dokument týkající se nového vedení 400kV Kočín-Mírovka

5.10. - byl do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen dokument týkající se voleb v roce 2017 (informace o datu konání voleb)

4.10. - byla do složky "Úřední deska - Rozpočet" vložena rozpočtová změna č. 4

14.9. - byl do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen dokument týkající se návrhu opatření obecné povahy - MZ

14.9. - byl do složky "Zastupitelstvo - Zápisy z jednání obecního zastupitelstva" vložen nový zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 23.8.2017

8.9. - byl do složky "Úřední deska - Ostatní " vložen dokument týkající se voleb v roce 2017 (informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise Křeč)