WebZdarma.cz

           OBEC KŘEČ                     

 

 


 

Úvodní stránka - představení obce Křeč


Vítejte na internetové stránce obce Křeč.

Křeč se nalézá v západním cípu Pelhřimovského okresu. Skládá se ze souvisle zastavěného území obce a z místní části Na Zoubku.Podle záznamů kronik se její založení datuje do dvanáctého století. Obec získala jméno buď od slovanského výrazu pro pařez (krk) nebo od jména křek. V současné době má obec 240 obyvatel. Katastr obce představuje rozlohu cca 1040 ha, z toho 540 ha orné půdy. Ve správním území obce se nachází 109 domů, z toho 73 trvale obydlené.

Mezi významné křečské organizace patří Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek. Obec má vlastní poštu.

Z kulturních památek zde můžeme najít Kostel, faru, troje Boží muka a památník táborské bitvy.

 


Jste [CNW:Counter] návštěvníkem našich stránek.

 

 

 

 

AKTUALITY

26.5. - bylo do složky "Zastupitelstvo - Oznámení o konání veřejných schůzí zastupitelstva obce Křeč" vloženo oznámení o konání veřejné schůze zastupitelstva obce

7.5. - vytvořena nová složka "Zák.106/1999 Sb."

6.5. - vytvořena nová složka "Územní plán obce"

4.5. - byl do složky "Úřední deska" vložen závěrečný účet za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2016

4.5. - byl do složky "Úřední deska" vložen závěrečný účet za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křeč za rok 2016

4.5. - bylo do složky "DSO Nová Lípa" vloženo oznámení o konání řádného shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Nová Lípa a závěrečný účet za rok 2016

4.5. - vytvořena nová složka "DSO Nová Lípa"